Blauwe Reiger

De blauwe reiger, ook wel Ardea cinerea genoemd, is een bekende vogel die behoort tot de reigerfamilie. Deze vogel is de meest voorkomende reigersoort in België en Nederland en komt voor in de gematigde streken van Europa en Azië. De blauwe reiger is een veelzijdige eter die zich voedt met vissen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren.

De blauwe reiger is vooral te zien in ondiepe wateren zoals stadssingels, poldersloten en weilanden. Ook is deze vogel vliegend te zien langs grachten, beken en bij meren. De broedkolonies bevinden zich zowel midden in de stad in hoge bomen als in afgelegen bospercelen.

In stedelijke gebieden zoekt de blauwe reiger vaak de rand van tuinvijvers op waarin vissen rondzwemmen. Hierdoor wordt de blauwe reiger soms gezien als een plaagsoort door liefhebbers van goudvissen of koi, en worden er maatregelen genomen om de vogel te weren.

In strenge winters hebben blauwe reigers het zichtbaar moeilijk en kunnen ze soms moeilijk aan voedsel komen. Gemiddeld wordt een blauwe reiger ongeveer 5 jaar oud.