Roodborsttapuit

Roodborsttapuit JSProducties
Roodborsttapuit JSProducties
Roodborsttapuit JSProducties

De roodborsttapuit, ook wel bekend als Saxicola rubicola, is een kleine maar prachtige zangvogel. Hoewel hij vroeger tot de familie lijsters behoorde, wordt hij tegenwoordig ingedeeld bij de Muscicapidae, samen met zijn naaste verwant, het paapje.

Deze vogel is vrij klein en meet tussen de 11,5 en 13 cm lang. Het mannetje heeft tijdens het broedseizoen een zwarte kop en opvallende witte vlekken aan de zijkanten van zijn hals. Daarnaast heeft hij een oranje borst, die zich uitstrekt tot aan zijn buik. De bovenzijde van het mannetje is donkerbruin van kleur. Het vrouwtje daarentegen is van boven bruin gekleurd, met uitzondering van haar kop, waar het mannetje zwart is. Ze mist ook de duidelijke witte halsvlekken en is minder uitbundig oranje gekleurd op haar borst. Onvolwassen vogels hebben een bruine kleur met een soort donkerbruin schubbenpatroon.

De roodborsttapuit is een insecteneter, wat betekent dat hij voornamelijk insecten eet. Hij jaagt op insecten in open gebieden, zoals heidevelden, duinen en graslanden. Hij zoekt vaak naar prooien vanaf een uitkijkpost, zoals een paaltje of een tak.

Hoewel de roodborsttapuit een veelvoorkomende vogel is in Europa, is zijn populatie de afgelopen jaren helaas afgenomen. Dit komt onder andere door het verdwijnen van geschikte leefgebieden en de intensivering van de landbouw. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven die zich inzetten voor het behoud van deze prachtige zangvogel, zodat we ook in de toekomst nog van hem kunnen genieten.