Roodborsttapuit
Lepelaar
Bergeend
Groenpootruiter
Wulp